AVÍS LEGAL

Xavier Navarro Pascual (en endavant Xavier i/o amb el nom comercial d'UEdeDRAC), amb domicili social al Carrer Sant Ramon, número 23 08440 – Cardedeu, CIF: 46211539-P és responsable de la pàgina web www.uededrac.cat i www.uededrac.com

Els drets de propietat intel·lectual d’aquestes webs són de titularitat de Xavier, així com tots els textos, imatges, animacions i la resta de continguts són propietat de Xavier o també hi ha de titularitat de tercers que han estat fets servir amb la corresponent autorització. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Xavier o de tercers que hagin autoritzat a Xavier a la seva utilització, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponen i, si cal, a les responsabilitats de l’esmentat exercici es derivin.

Qualsevol enllaç a la web www.uededrac.cat o www.uededrac.com que es realitzi des d’altres webs ja siguin entitats públiques o privades, es realitzarà a la pàgina principal www.uededrac.cat i es farà constar de manera clara que no doni lloc a errors a l’usari, que està essent redirigit a la web www.uededrac.cat. Qualsevol enllaç que no compleixi amb els requisits expressats, requerirà de l’autorització per escrit de Xavier.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació total o parcial, no autoritzades del contingut de www.uededrac.cat o www.uededrac.com, a no ser que siguin per a ús personal i privat, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Xavier.

UEdeDRAC podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar, modificacions i actualització sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració o presentació.

UEdeDRAC no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que pugui fer referència en aquest lloc web.

UEdeDRAC no garantitza la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquests estiguin actualitzats, tot i que mirarem de fer grans esforços per evitar, corregir o actualitzar en el cas que sigui necessari el més breument possible. Per tant, UEdeDRAC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del servei o amb caire previ. UEdeDRAC tampoc garantitza la utilitat de la pàgina i dels continguts per a la realització de cap activitat en concret.

La funció dels links que apareixen en aquesta web són exclusivament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres webs que contenen informació relacionada sobre la matèria. Aquests links no constitueixen cap suggeriment ni recomanació.

UEdeDRAC no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, ni del funcionament o utilitat dels enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garantitza l’absència de virus o altres elements en els mateixos que poden produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquet motiu.

 

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’UEdeDRAC amb les manifestacions, continguts o informació que doni.

UEdeDRAC no assumeix la responsabilitat pels danys o perjudicis directes o indirectes que puguin derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o dels seus continguts i de les descàrregues d’arxius que puguin portar-se a terme, inclosos els danys informàtics i la introducció de virus.

L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part d’UEdeDRAC de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics malintencionats, per tant, UEdeDRAC no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin produir  al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador de la utilització de versions no actualitzades del mateix.

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació sobre els productes i serveis que se subministren a través de la pàgina, UEdeDRAC realitza un gran esforç per a mantenir els continguts i productes que s’ofereixen actualitzats, però no garantitza la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts, i existeix la possibilitat que el producte escollit no estigui disponible per estar descatalogat o bé que el producte lliurat sigui sensiblement diferent de l’exposat en la web per tractar-se de noves edicions que substitueixen el model exposat, realitzats pels editors i/o distribuïdors dels mateixos.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.