En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)

 

Xavier Navarro Pascual amb DNI 46211539P, situada en C/ Santander 23 , 08440 Cardedeu (Barcelona), informa de les següents dades:

 

 

2. Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per Xavier Navarro Pascual. en el present Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Xavier Navarro Pascual. i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets. A tals efectes, s'entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per Xavier Navarro Pascual. per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

 

En cap cas l'accés al Lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part dels seus titulars, tret que s'estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d'ús del Lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

 

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilación i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc web.

 

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor, remetent un correu electrònic a l'adreça uededrac@gmail.com

 

3. Privadesa i Protecció de Dades

 

Xavier Navarro Pascual., com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractats en un/us fitxer/s degudament inscrit/s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb l'establert en la legislació vigent.

 

En el cas que les dades a facilitar per l'Usuari anessin necessaris perquè l'equip de Xavier Navarro Pascual. pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l'Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; iii) proporcionar accés a l'Usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de Xavier Navarro Pascual.. per la present ressenyades, Xavier Navarro Pascual.. informarà d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant-li quines dades són de necessari emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d'aquestes dades i de conformitat amb l'establert en l'articulo 6 de la L.O.P.D., l'Usuari atorga consentiment inequívoc a Xavier Navarro Pascual. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades anteriorment.

 

L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Xavier Navarro Pascual., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web. Així mateix, Xavier Navarro Pascual. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l'establert en el Reglament de Mesures de (RD 1720/2007).

 

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant en envio de correu electrònic a uededrac@gmail.com o carta a Xavier Navarro Pascual C/ Sant Ramon, 23 08440 Cardedeu (Barcelona)

 

4. Accés i Ús del Lloc web

 

Tant l'accés al Lloc web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

 

L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts del Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de Xavier Navarro Pascual., dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

 

Xavier Navarro Pascual. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per Xavier Navarro Pascual. a través del seu Lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 

5. Enllaços a tercers

 

En el present Lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Xavier Navarro Pascual. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del com es té accés des del present Lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc web de Xavier Navarro Pascual. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) i/o en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a Xavier Navarro Pascual. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l'anterior.

 

6. Xarxes socials

 

Li informem que Xavier Navarro Pascual. està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Xavier Navarro Pascual. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

 

Xavier Navarro Pascual. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d'activitats productes o serveis de Xavier Navarro Pascual., així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 

7. Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privadesa i de Protecció de Dades.

 

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar a tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, devent l'usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o cercionarse de l'existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

 

 

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web www.uededrac.com confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web www.uededrac.com totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de www.uededrac.com proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Xavier Navarro Pascual per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Xavier Navarro Pascual contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

No ens fem responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

 

 

COOKIES

 

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

 

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilidad de la nostra web

 

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 

TIPOS DE COOKIES

SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE

Cookies propias

Son aquellas que se recaban por el propio editor para prestar el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de tercero

Son aquellas que son recabadas y gestionadas por un tercero, estas no se pueden considerar propias.

SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANEZCAN ACTIVADAS

Cookies de sesión

Recaban datos mientras el usuario navega por la red con la finalidad de prestar el servicio solicitado.

Cookies persistentes

Se almacenan en el terminal y la información obtenida, será utilizada por el responsable de la cookie con la finalidad de prestar el servicio solicitado.

SEGÚN SU FINALIDAD

Cookies técnicas

Son las necesarias para la correcta navegación por la web.

Cookies de personalización

Permiten al usuario las características (idioma) para la navegación por la website

Cookies de análisis

Permiten al prestador el análisis vinculado a la navegación realizada por el usuario, con la finalidad de llevar un seguimiento de uso de la página web así como realizar estadísticas de los contenidos más visitados, número de visitantes, etc.

Cookies publicitarias

Permiten al editor incluir en la web espacios publicitarios, según el contenido de la propia web.

Cookies de publicidad comportamental

Permiten al editor incluir en la página web espacios publicitarios según la información obtenida a través de los hábitos de navegación del usuario.

Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), informamos de las cookies utilizadas en nuestra website:

TIPOS DE COOKIES

Cookies propias

Cookies de tercero

Cookies de sesión

Cookies persistentes

FINALIDAD

Cookies técnicas

         X

            x

Cookies de personalización

Cookies de análisis

 

Cookies de publicidad comportamental

 

 

www.uededrac.com usa cookies pròpies (tècniques) necessàries per a la navegació pel seu lloc web.

 

Així mateix, informem a l'usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

 

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:

 

Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí:http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.